GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ

 
T   A   R   İ   H
Kimya    Biyoloji    Fizik    Matematik    Bilgisayar    Edebiyat    Tarih    Coğrafya    Felsefe    Psikoloji   
Sosyoloji    Mantık    Sanat Tarihi    İngilizce    Beden Eğitimi    Resim    Müzik    Girişimcilik    Fransızca
ANA SAYFA   

 

TARİH NEDİR?

     İnsan topluluklarında ve toplumlar arasında geçmişte meydana gelen olayları yer ve zaman göstererek inceleyen ve bu olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkilerini kaynaklara dayanarak araştıran bilim dalına "tarih" denir.

TARİH BİLİMİNİN KONUSU

     Kısaca, "insanlığın geçmişini araştırır" diyebiliriz. Nüfus hareketleri, sosyal eğilimler, savaşlar, ekonomik ve siyasal olaylar, dinlerin ortaya çıkışı, spor karşılaşmaları v.s konular arasında yer almaktadır.

TARİHİ OLAYLARIN ÖZELLİKLERİ

  • Birbirini takip eden olay ve olgular arasında neden-sonuç ilişkisi bulunur.
  • Tarihi olaylar benzer nitelikte olabilir, fakat; tekrarlanamazlar. Bu nedenle, tarih araştırmalarında deney ve gözleme başvurulamaz.
  • Her olay, meydana geldiği dönemin sosyal, siyasi ve kültürel özelliklerini yansıtır.
  • Hiç kimse tarihi gerçekliğin mutlak bilgisine ulaştığını iddia edemez.
  • Bulunacak her yeni belge, geçmişle ilgili bilgilerimizi tamamlayabileceği gibi değiştirebilir de.

TARİH BİLİNCİ

     Tarihte doğru bilgiye ulaşmak için yaşanan tarihten günümüze kadar gelen belgelere ulaşmak gerekir. Tarihi belgelere "kaynak" diyoruz.

 

     - "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir mahiyet kazanabilir." -

                                                                                                                                                 ATATÜRK

 

     - "Milletler tarihleri ile yaşar. Tarihi yapan yine milletin, toplumun gösterdiği feragat, kahramanlık ve fedakarlıktır."-

                                                                                                                                         DR. FAZIL KÜÇÜK

 

 

                                                                                                                                 Hazırlayan :

                                                                                                      Mehmet Karamanoğlu
                                                                                                          Tarih Öğretmeni

SAYFA BAŞI