GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ

 
P   S   İ   K   O   L   O   J   İ
Kimya    Biyoloji    Fizik    Matematik    Bilgisayar    Edebiyat    Tarih    Coğrafya    Felsefe    Psikoloji   
Sosyoloji    Mantık    Sanat Tarihi    İngilizce    Beden Eğitimi    Resim    Müzik    Girişimcilik    Fransızca  
  ANA SAYFA   

 

 
 

PSİKOLOJİ

Hiç düşündünüz mü:

-Ay ufuk çizgisine yakın iken, tam tepede olduğundan neden daha büyük görünür?

-Sirklerde hayvanlara nasıl oluyor da bir çok karmaşık hareket öğretilebiliyor?

-Bizi biz yapan özelliklerimizi doğuştan mı kazanıyoruz yoksa çevremizden mi öğreniyoruz?

-Akıl hastalıklarının nedenleri nelerdir?

-Öğrendiklerimizi neden unutuyoruz?

-Gördüğümüz filmler bizi nasıl etkiler?

-Niçin rüya görürüz?..........

     İşte bu ve buna benzer birçok sorunun cevabını bize psikoloji bilimi verir. Yani psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bir bilim dalıdır. 

Psikolojinin hayatımızdaki önemi nedir?

     İnsan hayatındaki en önemli amaçlardan biri mutlu olmaktır. Biz mutluluğu çok değişik alanlarda ararız; başarılarımız, aile hayatımız, arkadaş ilişkilerimiz, akademik yaşamımız (derslerimizdeki başarılarımız), iş hayatımız...... Bütün bu alanlardaki mutluluğumuz ise kendimizi tanıma, iletişim becerilerimiz, çevremizdeki davranışları doğru yorumlama ,nasıl öğrendiğimizi bilme gibi becerilerimize bağlıdır. Başka bir deyişle kendimiz ve insan davranışlarının neden ,niçin ve nasıl olduğunu anlamamız çok önemlidir. İşte psikoloji bize insan davranışlarını anlamak için sunulmuş bir fırsattır.   

Psikolojinin amaçları nelerdir?

Psikoloji biliminin amaçlarını dört ana başlıkta toplamak mümkündür:

1-İnsan davranışlarını tanımlama

2-İnsan davranışlarını anlama ve açıklama

3-İnsan davranışlarını önceden kestirebilme

4-İnsan davranışlarını etkileme ve kontrol 

Bu amaçları bir örnek üzerinde açıklayalım:

1- Fobi konusunda araştırma yapacak bir psikolog önce bu hastalığın tanımını yapmalıdır. Bu bize hangi davranışı araştırdığımız ve bu davranışı karşılayan kavram konusunda bir netlik sağlayacaktır. Fobiyi ”bazı nesne ve durumlara karşı geliştirilen olağan dışı ve yersiz korku” olarak tanımladıktan sonra artık fobi olan ve olmayan davranışları ayırt edebiliriz.

2- İkinci amaçta yapılmaya çalışılan şey bu davranışın nedenlerini ortaya çıkarmadır. Burada bilimsel deneyler ve araştırmalar yapılarak hangi durumlarda bu hastalığın ortaya çıktığı araştırılmaktadır.

3- Üçüncü amaçta özellikle geliştirilen testler kişilere uygulanarak ileride bu hastalık ortaya çıkabilecek kişiler belirlenmektedir

4- Son amaçta ise bu kişiler terapilere alınarak hastalık kontrol altına alınmaya ya da önlenmeye çalışılmaktadır. 

Psikoloji dersinde hangi konular işlenmektedir? 

1. Psikolojinin konusu

2. Psikolojinin amaçları

3. Psikolojide yaklaşımlar:
     Bu konu başlığı altında psikoloji bilimine değişik bakış açıları incelenmektedir. Her bir bakış açısı  psikolojinin insan davranışlarını incelerken temel alacakları genel bir çerçeve sunar. Bu bakış açılarının her birinin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Günümüzde katı olarak bir bakış açısıyla davranışları açıklamak değil, eklektik denilen bakış açılarını birleştiren bir bakış açısı daha çok kullanılmaktadır. Bu bakış açılarına kısaca örnek vermek gerekirse Davranışçı yaklaşım, Psikodinamik yaklaşım, Hümanistik yaklaşım, Biyolojik yaklaşım, Bilişsel yaklaşım.

4. Çağdaş psikolojide uzmanlık alanları:
     Psikoloji bilimi çok geniş bir alanı kapsar. Uzmanlık alanları pikolojinin derinlemesine araştırma yapılan alt dallarıdır. Özellikle üniversitede ilk iki yıl genel psikoloji okuyan öğrenciler üçüncü sınıftan itibaren ilgileri doğrultusunda bu alanlarla ilgili dersleri alarak daha kapsamlı bilgiler edinirler. Bu alanlara örnnek psikolojik davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisiyle uğraşan klinik psikoloji, endüstri ve ticaret alanında çalışan endüstri ve ticaret psikolojisi, davranışın temel ilkelerini bulmaya çalışan deneysel psikoloji, bireyin doğumundan ölümüne kadar yaşa bağlı olarak görülen davranış özelliklerini inceleyen gelişim psikolojisi, etkin kalıcı öğrenmeyi konu edinen eğitim psikolojisi, bireyin toplum içindeki davranışlarını konu edinen sosyal psikoloji verilebilir.

5. Çağdaş psikolojide yöntemler:
     Psikoloji bir bilim dalı olduğu için insan davranışları ile ilgili bilgilerine deneysel yöntemler ile ulaşır. Psikolojide kullanılan yötemler şunlardır: Test, anket, doğal gözlem, görüşme, korelasyonel yöntem ve deneysel yöntem.

6. Organizma ve çevre:
     Bu bölümde insan organizması ve çevresi ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.

7. Uyarılma ihtiyacı ve güdülenme:
     Bizi davranışa iten etkenleri ve bu sürecin nasıl işlediği bu bölümün konusunu oluşturmaktadır

8. Duyum ve algı:
     Çevremizdeki uyarıcıların bize nasıl ulaştığı ve beynimizin bu uyarıcıları nasıl ve hangi ilkelere göre yorumladığını bu bölümde öğrenebilirsiniz. Bu bölümde öğreneceğiniz bazı bilgilere çok şaşıracak ve beynimizin algılamamaıza olan etkisine tanık olacaksınız.

9. Öğrenme:
     Bu bölümde nasıl öğrendiğimiz ve değişik öğrenme türlerini göreceksiniz. Bu bölüm özellikle nasıl ders çalışmanız konusunda size değerli bilgiler verecektir.

10.Bellek ve bellek süreçleri:
     Bir düşünün belleğimiz olmasaydı neler olurdu? Öğrendiklerimizi unutsak her gün hayatımızı yeniden kurmak zorunda kalırdık. Bu bölümde belleğin ne olduğu nasıl çalıştığı, neden bazı bilgileri unuttuğumuzu ve belleğimizi nasıl güçlendireceğimizi öğrenebiliriz.

11.Düşünme, problem çözme, dil:
     Nasıl düşündüğümüz, nasıl problem çözdüğümüz gibi soruları merak ediyorsanız cevaplar bu bölümde.

12.Zeka ve ölçülmesi:
     Zekanın tanımı, nasıl zeka ölçüldüğü bu bölümün konuları arasında.

13.Kişilik:
     Bizi biz yapan özelliklerimiz nelerdir ve bu özelliklerimizi nasıl kazanıyoruz? Bu bölümde bu konuların ayrıntılı incelemesi var.

14.Ruh sağlığı ve korunması:
     Ruh sağlığının ne olduğu, stresin hayatımızı nasıl etkilediği gibi konular bu bölümün konuları arasındadır.

15.Davranış bozuklukları:
     Şizofreni,paronoya, depresyon, fobi gibi psikolojik bozukluklarının tanımları bu bölümde bulunmakta.

16.Sosyal davranış:
     Çevremizin bizim davranışlarımız üzerindeki etkilerinin ayrıntılı incelenmesi bu bölümde yer almaktadır


 

PSİKOLOJİ BİLİMİNE EĞLENCELİ BİR BAKIŞ

Konu : Algı
Aşağıdaki resme baktığımızda dönen hiçbirşey olmadığı halde resimi dönüyormuş gibi algılarız
 

        

Konu : Psikoanalitik yaklaşım
Freud insan bilincini üç kısma ayırır ve bunu bir buz dağına benzetir. Bilincimizin en büyük kısmını oluşturan bilinç 
altımız davranışlarımızı etkilediği halde farkında olmadığımız yönümüzdür.

 

 

Konu : Algı
Aşağıdaki resme bakarak yönergeyi uygulayınız. Acaba ne göreceksiniz!

 

Konu: Sosyal psikoloji
Çevremize uymak adına neleri feda ettiğimizin acaba farkında mıyız?

 

 

                                                                                                                                  Hazırlayan :
                                                                                                                      
                                                                                                            Seyide Akgünlü
                                                                                                    Felsefe Grubu Öğretmeni


 

SAYFA BAŞI