GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ

K   İ   M   Y   A
Kimya    Biyoloji    Fizik    Matematik    Bilgisayar    Edebiyat    Tarih    Coğrafya    Felsefe    Psikoloji   
Sosyoloji    Mantık    Sanat Tarihi    İngilizce    Beden Eğitimi    Resim    Müzik    Girişimcilik    Fransızca
ANA SAYFA   

 

 

SİMYA        

Simya, bir inanç ve gizem felsefesi olarak ortaya çıkmıştır. Simya bir “dönüşüm” sanatıdır. Bir maddenin başka bir maddeye dönüşmesi yanında hastalıktan sağlığa geçiş, yaşlılıktan gençliğe dönüşüm simya ile uğraşanların en önemli amaçlarıydı. Simya kirli olanı, hasta olanı birçok süreçten geçirerek, arınmış ve mükemmel olana dönüştürmeyi amaçlar.

         Simya “Felsefe Taşı"nı aramaktadır. Bu taş maddeyi altına çevirmekte ve bundan elde edilen iksir ile insan ölümsüzlüğe kavuşabilmektedir.

         Simya felsefesinde Tanrı’nın birliği ve ruhun ölümsüzlüğü yer almaktadır. Simyacılara göre madde birdir ancak farklı şekiller almaktadır. Evreni yaratan Tanrı Ruh’a çeşitli şekiller vermiş ve madde oluşmuştur. Kendi içindeki Tanrısal tözü bulmak isteyen kişi, tıpkı maddenin saflaştırılması gibi, kendi içine dönerek kendini saflaştırmalı ve içindeki gizli felsefe taşına ulaşmalıdır.

         Simyacılar birşeyler icat ettiklerini değil, sadece sırları çözdüklerini düşünüyorlardı. Simya sanatını belli kişiler uygulamakta ve bunun geniş kitlelere yayılması engellenmekteydi.

KİMYA

         Kimyanın kökenleri felsefe, simya, metalurji ve tıp gibi çok çeşitli alanlara dayanır. Kimya 18. yüzyılda ayrı bir bilim olarak ortaya çıkmıştır.

         Maddenin yapısını, özelliklerini ve maddelerin birbirlerine dönüşümlerini inceleyen bilim dalıdır.

         Birçok formül, teori ve yasa ile sıkıcı bir bilim dalı görünümünde olsa da, aslında kimya; çevremizi tanımamıza, evrenin gerçeklerini anlamamıza ve en önemlisi yaşamımızı kolaylaştırıp daha kaliteli bir hale dönüşmesine yardımcı olmaktadır. Elbette ki bu olumlu yönlerinin yanında oluşan birçok olumsuzluk da bizlere sıkıntılar yaşatmakta ve çözüm arayışlarına yöneltmektedir. Hava kirliliği, ozon tabakasının delinmesi, küresel ısınma en çok bilinen sorunlardandır.
Fakat yine kimya biliminin gelişmesi sayesinde bu olumsuzluklara da çözümler aranmakta ve bulunmaktadır.

         Belki de simyacıların düşündüğü gibi, insanların öncelikle kendilerini saflaştırmaları gerekir ki kimyasal maddelerin, doğaya zarar verecek, doğanın dengesini bozacak ve canlıları olumsuz yönde etkileyecek şekilde kullanılmasına neden olmasınlar. Kimyasal silahlar, sigara, esrar ve kontrolsüz kullanılan kimyasallar gibi...

KİMYA DERSİ

         Kimya dersinin amacı, kimyayı tanıtmak, sürekli her yerde her zaman var olan fakat bizi ilgilendirmezmiş gibi sanılan kimyaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlamaktır.

         Genellikle kimya soyut, anlaşılması güç bir ders olarak algılanır. Oysa çevremizdeki olayların büyük bir kısmı kimyasaldır. Yaşam, büyük ölçüde kimyasal olaylar sayesinde devam eder.

         Diğer yandan da kimyasal maddeler, kimyasal atıklar, kontrolsüz kullanılan hormonlar, antibiyotikler yaşamı tehdit eder. Kanserojen maddeler de yine kimyasaldır.

         O halde kimyanın olumlu ve olumsuz yönleri vardır.  Kimyanın neden olduğu bu olumsuzlukları tanımalı, onları mümkün olduğunca gidermeli ve onlardan korunmalıyız. Doğayı örnek alarak olumlu ile olumsuzu dengelemeliyiz.

         Bu da ancak kimya bilgisi ile gerçekleşir.   

 

DERS KONULARI :    

9. SINIF 
     1. Ünite - Kimyanın Gelişimi
     2. Ünite - Bileşikler
     3. Ünite - Kimyasal Değişimler
     4. Ünite - Karışımlar
     5. Ünite - Hayatımızda Kimya


10. SINIF 

     1. Ünite - Atomun Yapısı
     2. Ünite - Periyodik Sistem
     3. Ünite - Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
     4. Ünite - Maddenin Halleri
     5. Ünite - Karışımlar 


11. SINIF
 
     1. Ünite - Kimyasal Reaksiyonlar Ve Enerji
     2. Ünite - Reaksiyon Hızları Ve Kimyasal Denge
     3. Ünite - Çözeltilerde Denge
     4. Ünite - Elektrokimya
     5. Ünite - Çekirdek Kimyası

 

12. SINIF
     1. Ünite - Elementler Kimyası
     2. Ünite - Organik Kimyaya Giriş
     3. Ünite - Organik Reaksiyonlar
     4. Ünite - Organik Bileşik Sınıfları    

 

 

                                                                                                               Hazırlayan :

                                                                                                              

                                                                                                              Sezgin Tosun
                                                                                                                Kimya Öğretmeni

                                                                                                       
 

SAYFA BAŞI