GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ

 
G İ R İ Ş İ M C İ L İ K    V E    İ N S A N    İ L İ Ş K İ L E R İ
Kimya    Biyoloji    Fizik    Matematik    Bilgisayar    Edebiyat    Tarih    Coğrafya    Felsefe    Psikoloji   
Sosyoloji    Mantık    Sanat Tarihi    İngilizce    Beden Eğitimi    Resim    Müzik    Girişimcilik    Fransızca
ANA SAYFA   

 

 
GİRİŞİMCİLİK

      Girişimci; emek, mal ve sermayeyi biraraya getirip bunun karşılığında mal ve hizmet üretebilen kişidir.
Tüm bunları yaparken zarar riskini göze alabilmelidir.

      Girişimcilik ise; girişimcinin kâr elde edebilmesi ve büyüyüp gelişebilmesi için yapması gerekenleri inceleyen bir derstir.

      Ekonominin gelişebilmesi için öncelikle üretmeyi bilmemiz gerekir. Üretmek de sadece girişimciler ile gerçekleşebilir.
Girişimci de doğru zamanda doğru ve kaliteli atılımlar ile ayakta durabilir.

      Girişimcilik dersi; geleceğin girişimcilerine doğru ve yerinde karar vermeyi, işin kurallarını öğretmeyi hedef alan bir derstir.


İNSAN İLİŞKİLERİ

      İnsan ilişkileri toplumdaki olayları, kişileri, toplulukları inceleyen bir bilim dalıdır.

      Çevresine duyarlı bireyler yetiştirmek için eğitim programına konulan bu derste kişilerin önce kendilerini tanımaları, sonra ailesi ve çevresini tanıyabilmesi, olaylara karşı duyarlı davranması amaçlanır. Kişisel haklar, sorumluluklar, ahlâki kurallar ve hukuk kuralları da bu dersin incelediği konular arasındadır.

      Doğru düşünüp, hareket edebilen bireyler kendilerine, ailelerine ve topluma faydalı olabilirler.
                                                                                                         Hazırlayan :

                                                                                                              

                                                                                                  Fayzer Atom Özkasap
                                                                                         Girişimcilik Ve İnsan İlişkileri Öğretmeni

                                                                                                       
 

SAYFA BAŞI