GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ

 
T Ü R K   D İ L İ   V E   E D E B İ Y A T I
Kimya    Biyoloji    Fizik    Matematik    Bilgisayar    Edebiyat    Tarih    Coğrafya    Felsefe    Psikoloji   
Sosyoloji    Mantık    Sanat Tarihi    İngilizce    Beden Eğitimi    Resim    Müzik    Girişimcilik    Fransızca   
  ANA SAYFA   

 

 
 

DERSLERİN ANASI, EDEBİYAT

         “Edebiyat” sözcüğünün birçok tanımı yapılmıştır.  Bunlardan bazıları “Edebiyat, güzel üsluplu söz ve yazı sanatıdır veya duygu, düşünce, hayal ve imgelerin güzel ve etkili bir biçimde sözlü ve yazılı anlatımıdır.”  Bu tanımlara taktığımız zaman yazılı ve sözlü anlatımın kullanıldığına dikkatinizi çekerim.  Edebiyat dersinde öğrencinin hem yazılı hem de sözlü kendini ifade etmesi sağlanır.

         Edebiyat dersi, öğrenciye sadece edebiyatın dönemlerini, yazarları ve şairleri öğretmez.  Öğrenciyi hayata hazırlar.  Günlük hayatta öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak yazma ve konuşma becerisini de geliştirir.  İnsanlarla rahat bir şekilde iletişim kurmasını ve kendini ifade edebilmesini sağlar.  Okudukları edebi metinleri doğru bir şekilde anlamalarını, yorumlamalarını ve değerlendirmelerini öğretir.

         Edebiyat dersi öğrencinin yaratıcı ruhunu da ortaya çıkarır. Örneğin, bir öğretici metin (söyleşi, fıkra, deneme...) veya bir sanatsal metin (fabl, hikaye...) yazabilir.

         Edebiyat dersi diğer derslerin anasıdır.  Bir öğrencinin fizik, kimya, matematik derslerinde bir problemi çözebilmesi için okuduğu problemi anlaması gerekir.  Bu sadece sayısal dersler için geçerli değildir.  Diğer sözel derslerden olan tarih, coğrafya, felsefe dersleri için de geçerlidir.

         Öğretmenliğim süresince gözlemlediğim kadarıyla bir öğrenci  edebiyat dersinde başarılıysa fen derslerinde de büyük oranda başarılı oluyor.  Fen derslerinde başarısızsa edebiyat dersinde de başarısız olur.  Başarısız olmasının nedeni okuma, anlama ve yorumlama yeteneğinin gelişmemiş olmasıdır.

                                                                                                              Hazırlayan :

                                                                                                             

                                                                                                              Hale Akyüz
                                                                                                               Edebiyat Öğretmeni

 

SAYFA BAŞI