GÜZELYURT KURTULUŞ LİSESİ

 
B İ Y O L O J İ
Kimya    Biyoloji    Fizik    Matematik    Bilgisayar    Edebiyat    Tarih    Coğrafya    Felsefe    Psikoloji   
Sosyoloji    Mantık    Sanat Tarihi    İngilizce    Beden Eğitimi    Resim    Müzik    Girişimcilik   
  ANA SAYFA   

 

 
 

BİYOLOJİ

     Biyoloji Yunanca bios-yaşam ve logos-bilim kelimelerinin birleşmesiyle oluştu. Yani kelime anlamı "yaşam bilimi" veya "canlı bilimi" olarak tanımlanır.

     Canlının yapısı, beslenme çeşitleri, solunum, çoğalma, büyüme, canlı-çevre ilişkisi gibi özellikler biyolojinin konusunu oluşturur. Biyoloji, canlıları gelecek nesillere daha iyi anlatmak ve ayrıntılı bilgiler elde etmek için alt dallara ayrılır.

     Biyolojinin en büyük iki dalı botanik (bitkileri inceler) ve zooloji'dir. (hayvanları inceler) Ayrıca onlar da birçok bilim dallarına ayrılırlar.

     Canlılarla ilgilendiğine göre biyoloji en başta sitoloji'yi içerir. Çünkü sitoloji, canlıların hücrelerini, onların biçimlerini, yapılarını, fiziksel ve fizyolojik özelliklerini ve evrimlerini inceler.

     Canlı varlık çoğu zaman bir yumurtadan meydana gelir. Bu yumurtanın kökeni nedir? Nasıl gelişir? Eşeyli ve eşeysiz üremeye ait bütün soruların cevabı biyolojide mevcuttur.

     XVII. YY' ın ortalarından başlayarak büyüteç, mikroskop ve özellikle şırınganın kullanılmaya başlaması, konuların olumlu yönde incelenmesini kolaylaştırdı. Daha sonra elektron mikroskobunun bulunması ile kromozomlarda kalıtımın şifresini içeren DNA' nın varlığı açıklandı. Bu sayede bakterilerden yararlanılarak moleküller büyük miktarlarda ve ucuza üretilmeye başlandı.

 

     Biyolojik bilimlerin uygulma alanları hızla ve büyük ölçüde genişlemekte, özellikle hücre melezlemeleri ve genetik mühendisliğine ait başka alanlarda da gelişmeler olmaktadır.

     Günümüzde bütün canlılar küresel ısınma tehdidi altında yaşıyorlar. Ve onları korkunç bir gelecek bekliyor.

     Tek tesellimiz biyolojik bilimlerin bundan sonraki çalışmalarında küresel ısınmayı da gözönünde bulundurmaları olacak.
Yeter ki biyolojinin ilgi alanını oluşturan canlılar çok fazla zarar görmesin, bazılarının da nesli tükenmesin...

 

 

                                                                                                                    Hazırlayan :

                                                                                           Cemaliye Cenkçiler
                                                                                           Biyoloji Öğretmeni      
    

 

SAYFA BAŞI